FunctiesBatch QR-codeScanner Pricing

Resources

InloggenInschrijven

Juridische kennisgeving

Informatie over regelgeving, voorwaarden en juridische verplichtingen met betrekking tot de website

Inhoud van de website

De auteur staat niet in voor de relevantie, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden inhoud. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of intellectuele schade of andere nadelige resultaten als gevolg van het gebruik of het niet gebruiken van onvolledige of onjuiste informatie zullen daarom worden afgewezen, tenzij de auteur opzettelijk of grove nalatigheid had kunnen zijn. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud en vrijblijvend. De auteur behoudt zich het recht voor om delen van de online inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen of om alle of een deel van de online inhoud permanent of tijdelijk stop te zetten.

Koppeling

De auteur kan alleen verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte verwijzingen naar andere internetsites (links) waarvoor de auteur niet direct verantwoordelijk is, als de auteur op de hoogte is van de inhoud van de betreffende pagina's en als de auteur de positie en de technische capaciteit heeft om de gebruik van illegale inhoud. Op dit moment verklaart de auteur dat toen de links voor het eerst op de website werden geplaatst, er geen duidelijke illegale inhoud op de gelinkte pagina's was. De auteur heeft geen invloed op het ontwerp, de inhoud en de huidige of toekomstige auteursrechten van de gelinkte websites. De auteur kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen die aan een website worden aangebracht nadat een link op de website is geplaatst. Verder kan de auteur niet aansprakelijk worden gesteld voor links of berichten en mededelingen die zijn gepubliceerd door mensen die gebruik maken van discussieborden, gastenboeken, mailinglijsten of andere soortgelijke middelen en die op de website van de auteur zijn geplaatst. Elke illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en elke schade of verlies als gevolg van het gebruik of het niet gebruiken van dergelijke informatie is de verantwoordelijkheid van de aanbieder van de website waarnaar de link is gemaakt. En niet degene die alleen de link voor de betreffende publicatie heeft gemaakt.

Auteursrecht en merkenrecht

In alle publicaties heeft de auteur getracht te voldoen aan de auteursrechtwetten met betrekking tot alle gebruikte afbeeldingen, audiomaterialen, videosequenties en tekst; om, waar mogelijk, afbeeldingen, audiomateriaal, videosequenties en tekst van de auteur te gebruiken; of gebruik afbeeldingen uit het publieke domein, audiomateriaal, videosequenties en tekst. Alle handelsmerken en handelsmerken die voorkomen in de internetinhoud van de auteur en worden beschermd door derden, zijn onderworpen aan de volledige voorwaarden van de relevante wetten op het gebied van auteursrecht en eigendomsrechten die van toepassing zijn op hun respectieve eigenaars. Geregistreerd eigendom in elk geval. Er mag niet van worden uitgegaan dat, simpelweg omdat een handelsmerk wordt genoemd, deze handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden! Auteursrecht op gepubliceerd materiaal dat door de auteur is gemaakt, blijft eigendom van de auteur van de pagina's. Een dergelijke reproductie of gebruik van afbeeldingen, audiomateriaal, videosequenties en tekst in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Gegevensbescherming

Hier vindt u ons privacybeleid: Privacybeleid

De juridische kracht van deze disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u hebt verwezen. Indien delen van dit document, of individuele formuleringen, niet of niet volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving, zal de inhoud of geldigheid van andere delen van dit document onaangetast blijven door deze economie.

Neem contact met ons op